Close
Delivering business transformation, crafting business strategy, Visioning the market, EBITDA, Growing profit, Reducing costs, Go-to-market strategy, Differentiation strategy, Cost leadership, Perfect competition, Building distinct capabilities, Building business capabilities, Building Management capabilities, Lasting change management

September 13, 2018

Papilium and Industry 4.0 – Trends magazine article

Our Managing Director Peter Veldeman was recently interviewed by Trends magazine in the context of their latest edition on “Industry 4.0”, a topic that’s relevant in almost all of our client engagements. Read more about his view in the article below (NL).

 


“Industry 4.0 creëert meer jobs dan er verloren gaan”

Wie de knowhow van de digitalisering beheerst, heeft alle troeven in handen om groei te realiseren. Wie daarentegen vasthoudt aan modellen uit het verleden, is een vogel voor de kat. Dat is alvast de visie van Peter Veldeman, managing director van consultancybureau Papilium, dat bedrijven begeleidt op weg naar Industry 4.0.

Hoe groot is de impact van Industry 4.0 voor de activiteiten van uw bedrijf?

Veldeman: In elke onderneming waar wij actief zijn, speelt het verhaal van de digitalisering een prominente rol. Dan gaat het zowel om een verandering van business model als om een verandering van operating model. Het ultieme doel is een stijging van de ebitda en klantentevredenheid van de onderneming. Wij begeleiden de omvorming tot het resultaat bereikt is. Soms kan een heroriëntering inhouden dat er mensen moeten afvloeien. De digitalisering komt dan in de plaats.

Is Industry 4.0 dan een bedreiging voor de werkgelegenheid?

Veldeman: Industry 4.0 creëert op de eerste plaats jobs. We kunnen in België halsstarrig vasthouden aan oude industriële modellen, maar dan word je volledig weggespoeld zodra iemand in jouw plaats beslist om te digitaliseren. Het is dus belangrijk dat je zelf een voorsprong opbouwt zodat die nieuwe jobs in onze handen blijven. De skills veranderen natuurlijk: het werk wordt intellectueler, meer data driven en sterker gelinkt aan nieuwe technologieën. De laaggeschoolde arbeid zal erop achteruitgaan en ook de eenvoudigere administratieve taken zullen geleidelijk aan overgenomen worden door digitale tools. Ervaring leert ons dat digitalisering finaal zorgt voor netto groei in werkgelegenheid.

Welke werkwijze hanteert u om de digitale transformatie mogelijk te maken bij uw klanten?

Veldeman: Wij hebben een framework opgesteld waarin we telkens 4 fasen doorlopen op basis van 2 belangrijke assen: enerzijds alle betrokkenen overtuigen van het belang van de verandering en anderzijds met feiten aantonen wat de verandering inhoudt. Met die assen in het achterhoofd noemen we onze eerste fase ‘understand’: wat zijn de mogelijkheden en wie zijn de belangrijkste stakeholders die overtuigd moeten worden? Vervolgens komen we in de ‘tease’-fase: welke concepten zijn er nodig om meerwaarde te creëren? Uiteraard kijken we dan ook naar het kostenplaatje: welke begroting plaatsen we tegenover die ideeën en wat is de impact op de ebitda? Ten derde is er de ‘confirm’-fase: dan gaan we alle details uitspitten zodat iedereen die erbij betrokken is, helemaal mee is. De laatste fase is dan natuurlijk de uitvoeringsfase. De eerste drie fasen nemen gemiddeld 12 weken in beslag, de vierde fase kan 1 maand tot 3 jaar duren. We bewaken de nieuwe strategie en het tempo van de transformatie tot resultaten bereikt worden, zeker wanneer extra partners aan boord dienen te komen.

 

Tekst: Diederik Vandendriessche voor Trends Magazine


 

 


Go back